Son profesora da Universidade de Vigo, na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Imparto materias relacionadas coa programación de aplicacións para dispositivos móbiles e fixos, as redes sen fíos e móbiles e a seguridade en dispositivos móbiles.

As miñas liñas de investigación céntranse nas redes sen fíos e móbiles, incluíndo a seguridade.